Yhteystiedot

Fönsterverkstad Linum
Tel:0407262709
E-post: anna.fagerholm@
kolumbus.fi

slutbild.jpg 

 

 

 

 

Renovering av fönster

Borttagning av färg och kitt

Glaset lossas och putsas rent

Beslagen  tas loss och rengörs från färg och rost, samt rost skyddas

Träreparationer

Schellackering av kvisthål

Oljeimpregnering

Glasning och kittning

Målning med linoljefärg